Tekkeleg jobb

Jon Godal er blant landets fremste og mest erfarne formidlarar av tradisjonsboren handverkskunnskap. Førre veke heldt han siste del av eit kurs i tekking av bordtak på Ål bygdamuseum. Kursobjektet var ein 300 år gamal sauestall.
Program
Videonotis
Dato
06.06.2018.
Lengde
00:30

Kommentarer

Dachshunds are steadfast friends and great guard dogs! Dachshunds were reared as seekers so it is nothing unexpected that a significant number of them like to burrow. Some are additionally barkers, and, in one study, dachshunds positioned high for damaging tendency. online assignment help uk

ThomasDaniels
(logout)