Skrantesjuke

Kring 700 dyr vart felt under den ordinære reinsjakta. No har eit statleg fellingslag tatt over. 1500 dyr skal fellast innan 1. mai 2018. Det utgjer om lag 10 prosent av Norges villreinbestand.
Program
Videonotis
Dato
08.11.2017.
Lengde
00:35

Kommentarer

(logout)