Skigutta på mottaket

På Langeset mottak for mindreårige asylsøkarar har det blitt stor interesse for ski- og brettkøyring. Fryktlause kastar dei seg nedover bakkane og utfor høge hopp.
Program
Hallingdolen
Dato
13.04.2016.
Lengde
00:46

Kommentarer

(logout)