På hogget i bratta

Den siste månaden har arbeidskvardagen til Knut Tore Østro Slåtten vore her i eit hogstfelt rett under Lisbetnuten i Gol.
– Det er 38 grader i dei brattaste partia. Men i gjennomsnitt ligg hellinga på rundt 30, forklarar han. Til samanlikning er også skiflygingsbakken i Vikersund 38 grader på det brattaste.
Program
Videonotis
Dato
16.06.2017.
Lengde
00:32

Kommentarer

(logout)