Nåde

Ei gruppe ungdommar har jobba med å definere omgrepet "nåde" i samband med 500-års jubileet for reformasjonen, for så å sette saman sine eigne tesar. No har tesane vorte foreviga i skiltform, og skal henge oppe gjennom heile reformasjonsåret. Video/redigering: Åsmund Brøvig/Luther Øre
Program
Framside Stripe
Dato
09.01.2017.
Lengde
02:24

Kommentarer

(logout)