Kontrollert kaos

Sjå saueskiljinga i Lågliberget beitelag på 40 sekund.
Program
Framside Stripe
Dato
13.09.2018.
Lengde
00:41

Kommentarer

(logout)